Lejebetingelser

Bestilling

Foretages online. Når vi har modtaget din bestilling sendes ordrebekræftelsen pr. e-mail eller post, hvis der ikke er angivet gyldig e-mail adresse. Der tages dog forbehold for om huset er frit.

Ekspeditionsgebyr kr. 110 pr. lejemål betales sammen med 1. rate.

Lejeperiode/skiftedag

Ankomst og afrejse lørdag, minimum 7 dage. Nogle huse kan dog lejes for 3 dage i D- og E-sæson.

Lejevilkår

 1. Feriehuset/lejligheden må maximalt beboes af det antal personer som er opgivet i beskrivelsen af huset/lejligheden. Heraf skal den ene person være den, der har indgået lejemålet.
 2. Ankomst kan normalt finde sted mellem kl. 12.00-16.00 på ankomstdagen - dog kan indflytningen ifølge kontrakten først forventes kl. 14.30. Skulle feriehuset/lejligheden være fri før kl. 14.30 kan indflytning naturligvis finde sted.
 3. Det bemærkes, at lejemålet ikke omfatter håndklæder, viskestykker og sengelinned.
 4. Lejer hæfter fuldt ud for feriehusets/lejlighedens inventar, og evt. skader eller mangler må straks ved ankomsten meddeles vort kontor. Særligt bemærkes, at lejer hæfter for skader forvoldt af øvrige beboere i det lejede feriehus/lejlighed.
 5. Lejer skal selv sørge for den daglige rengøring og slutrengøring. Slutrengøring kan bestille. I tilfælde hvor feriehuset/lejligheden ikke er efterladt i rengjort stand, bestiller vi rengøring på lejers regning.
 6. Lejebeviset er bindende for lejeren, når 1. rate er betalt.
 7. Senest 7 dage efter bestilling skal 50% af lejebeløbet indbetales til vort kontor. Lejemålet er først bindende for udlejer, når udlejer har modtaget de 50% af lejen, og indtil da er udlejer berettiget til at disponere frit over lejemålet. Restlejen skal indbetales senest 4 uger før ankomst, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved bankoverførsler beregner bankerne sig nogen gange et gebyr. Dette gebyr fratrækkes det overførte beløb, inden vi modtager pengene, hvorfor dette beløb vil blive opkrævet hos Dem ved ankomst.
  Under booking på www.blaavand-ferienhaus.dk foretages der ingen betaling derfor bruger vi ikke https og SSL når man besøger siden til sikring af dataoverførsel da du ikke skal oplyse hverken bankdata eller kreditkortdata. Efter booking fremsendes der en faktura pr. e-mail til dig. På baggrund af denne skal du foretage betaling som beskrevet i handelsbetingelserne via bankoverførsel eller EU-Overførsel. Hvis du er i tvivl om fakturaen er korrekt så ring til vores booking kontor på +45 75275222
 8. Bureauet forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller at erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen naturligvis blive tilbagebetalt.
 9. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden.
 10. Ejeren såvel som udlejeren påtager sig ikke noget ansvar overfor lejeren så længe denne bebor boligen.Hverken for lejeren eller dennes ejendom er der tegnet nogen forsikring.
 11. Afbestillingsgebyr i tilfælde af annullering/ændring:
  Fra bookingsdato og 30 dage før ankomstdag=50% af det samlede lejebeløb.
  Fra 30 dage til ankomstdag=100% af lejebeløbet.

  11a. Annullering ved sygdom/ulykke. Lejer kan tilvælge ret til omkostningsfrit at annullere lejeaftalen ved særskilt betaling af gebyr udgørende 5% af den samlede leje , minimum kr. 150,00, dog såfremt ret til omkostningsfri annullering bestilles senest i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Retten til omkostningsfrit at annullere lejeaftalen kan alene anvendes, såfremt en af de registrerede deltagere ved dokumentation i form af lægeerklæring, dokumenterer at være ude af stand til at gennemføre ferien på tidspunktet for lejeaftalens afvikling. Deltagende kronisk syge, gravide og personer over 75 år kan ikke anvende retten til omkostningsfri annullering, uanset om andre registrerede deltagere måtte have betalt gebyr herfor, og giver heller ikke andre deltagere vedr. samme lejekontrakt ret til at annullere omkostningsfrit, såfremt en af førnævnte undtagede personer, måtte fremskaffe lægeeklæring. Gebyr for omkostningsfrit at kunne annullere refunderes ikke, ligsom gyldig lægeattest skal foreligge hos Blåvand Feriehusudlejning senest 3 dage før ankomst.
 12. Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve lejeobjektet (f.eks. ændrede bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker, vej- og byggearbejder, ligesom bureauet ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, lukning af offentlige svømmehaller etc.)).
 13. Udlejeren formidler de i kataloget beskrevne boliger, om hvilken alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning, men vi påtager os dog ikke ansvaret for evt. ændringer fra ejerens side. Evt. reklamationer over mangler ved boligen ved lejemålets start bedes omgående meddelt os.
  Vi vil herefter sørge for at manglerne udbedres.
  Der kan ikke reklameres efter lejemålets afslutning. Udlejer er ikke ansvarlig for akutte opståede mangler i lejeperioden, dog forpligter denne sig til at afhjælpe akut opståede mangler. Mus, myrer og husmår kan forekomme da Blåvand er et naturområde. Opståede fejl og mangler i lejeperioden berettiger ikke lejeren til prisnedslag.
  Databeskyttelse: Vi sletter alle dine data efter 5 år uden bookinger, hvis det ønskes kan det naturligvis ske tidligere.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.